English

Wat is revalidatie?

Revalidatie betekent letterlijk herstel. Op ieder moment in een mensenleven kan een ziekte of ongeval toeslaan. Het kan gaan om een ernstige ziekte als kanker, een auto-ongeluk of een medische ingreep. Het dagelijkse functioneren is plotseling niet meer vanzelfsprekend en simpele bezigheden zijn ineens dagtaken geworden. Men wordt belemmerd in zijn dagelijks functioneren. Revalidatie is erop gericht om de persoon zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden, met als hoogste doel het behalen van het oude niveau van functioneren.

Helaas komt het regelmatig voor dat de lichamelijke beperkingen zo groot zijn dat het oude niveau niet meer behaald kan worden. Dat betekent absoluut niet dat u niet in aanmerking komt voor behandeling. Revalidatie kan er ook op gericht zijn mensen zo goed mogelijk te leren omgaan met de klachten en beperkingen die het dagelijks functioneren belemmeren. Vooraf aan de therapie wordt samen met de therapeut (of arts) ingeschat wat het maximaal te behalen niveau van functioneren zal zijn.

Revalideren bij Fysical Solutions

Revalideren kan een ingewikkeld proces zijn. Het kan meer aspecten bevatten dan alleen lichamelijke problemen. Ook psychische problemen spelen bijvoorbeeld vaak een grote rol. Hierdoor is het van belang dat meerdere disciplines in het revalidatieproces samenwerken. De revalidatiearts co├Ârdineert het behandelproces en wijst daarvoor de geschikte disciplines aan, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie.

Een van de mogelijkheden is dat de revalidatiearts een fysiotherapeut buiten zijn team aanwijst. U zou dan bij ons terecht kunnen komen. Revalideren bij Fysical Solutions betekent dat wij samen met u een behandelplan maken. Dit plan wordt opgesteld naar aanleiding van uw klachten/beperkingen en zal aansluiten op het advies en de gegeven doelstellingen van de revalidatiearts en eventuele andere disciplines. Wij monitoren het proces continu en geven ook regelmatig terugkoppeling naar de revalidatiearts. Een gestructureerde behandeling met goed overleg tussen de disciplines staat bij ons hoog in het vaandel. Wij bieden u de mogelijkheid om met onze deskundige therapeuten aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel zal zijn u uw eigen mogelijkheden te leren kennen en benutten zodat u in het dagelijks leven zo goed mogelijk kunt functioneren naar eigen behoefte.